Om din patientjournal

Här får du reda på vad du kan göra om du anser att det finns felaktiga uppgifter i din patientjournal. Det är vårdgivaren som ansvarar för att det som står i journalen är korrekt.

Viktigt att veta

Det här kan du göra själv

Om du anser att uppgifter i din journal är felaktiga kan du kontakta vårdgivaren och begära en rättelse. Vårdgivaren kan då göra ändringar i journalen eller skriva in kompletterande kommentarer.

Om vårdgivaren anser att det som står i journalen är korrekt och nekar dig rättelse kan du begära en notering i journalen om att du som patient anser att uppgifterna är felaktiga. Det har du rätt till enligt patientdatalagen. Du kan också begära att en journaluppgift spärras så den inte visas för andra vårdgivare.

Ansök om att ta bort uppgifter i en journal
Du kan ansöka hos IVO om att få uppgifter i din journal borttagna, så kallad journalförstöring. För att få en ansökan beviljad krävs stöd i patientdatalagen. Ungefär 15 procent av alla ansökningar om journalförstöring beviljas.

Frågor och svar

Senast uppdaterad 2023-06-07