Ta del av handlingar

Har du frågor kring handlingar eller vill begära ut handlingar hos IVO kontaktar du IVO:s registratur. Vill du göra anmälningar och ändringar för anmälningspliktiga verksamheter eller begära ut information ur IVO:s register kontaktar du verksamhetsregister.