IVO:s verksamhetsregister

IVO har register över anmälningspliktiga verksamheter inom vård och omsorg i Sverige.

För att ta del av information från dessa register kan du vända dig till vår funktion kallad registerfrågor. Till funktionen kan du både ställa frågor om våra register, men också be om att få information utlämnade från våra register. 

Kontaktinformation

Frågor om IVO:s register eller begäran om utdrag ur IVO:s register skickas med:
e-post till registerfragor@ivo.se

eller via post till:
Inspektionen för vård och omsorg
Registerfrågor
Box 45184
104 30 Stockholm

Senast uppdaterad 2023-06-07