Om webbplatsen

På webbplatsen finns fakta och information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhet. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra webbplatsen för att du som besökare ska hitta rätt.

 

Struktur

Webbplatsens huvudingångar är För privatpersoner, För yrkesverksamma, Om tillsyn, Anmäla och rapportera, Tillstånd och register, Publicerat, och Om IVO. Under dessa rubriker hittar du information om myndigheten och vår verksamhet.

 

Hitta det du söker

Utöver huvudingångarna kan du se informationen på webbplatsen med hjälp av vänsternavigeringen. Även Webbkartan kan hjälpa dig att hitta i strukturen.

 

Se var du är

En rad länkar (brödsmulor) visar sidans placering. Du kan se var i webbstrukturen du befinner dig och du har hela tiden möjlighet gå tillbaka. Du hittar länkarna under huvudmenyn på alla sidor.

 

Sök

Sökmotorn är ett effektivt sätt att hitta det du söker. Du hittar vår sökfunktion högst upp till höger på varje sida.

 

Länkar

Länkar markeras med en avvikande färg. Länkar till dokument öppnas i ett nytt fönster.

 

Dokument

PDF-fil. Länken öppnar ett PDF-dokument i ett nytt fönster. För att kunna läsa pdf-filer behövs gratisprogrammet Acrobat Reader.

Word-fil. Länken öppnar ett Word-dokument i ett nytt fönster.

 

Rekommenderade webbläsare

IVO:s webbplats fungerar bra i moderna webbläsare som stöder webbstandarder satta av W3C. Det är till exempel nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer och Google Chrome.

 

Personuppgiftslagen (PUL)​

Behandling av personuppgifter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet vilket innebär att ansökningar, anmälningar, skrivelser och andra handlingar som kommer in till myndigheten blir allmänna handlingar enligt reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar hanteras också enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


De personuppgifter som lämnas till IVO i samband med ett ärende hos myndigheten registreras i ett datasystem. Syftet är att hålla ordning på alla inkommande och utgående handlingar, andra upprättade beslut och skrivelser. Uppgifterna används också som stöd i arbetet och för att uppnå en säker identifiering av inkomna uppgifter.


IVO:s behandling av personuppgifter sker med stöd av personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191).

 

Information och rättelse​

Enligt 26 § personuppgiftslagen har alla rätt att gratis en gång per år efter en skriftlig ansökan få besked om ifall ens personuppgifter har behandlats. Den sökande har rätt att få veta vilka uppgifter som har behandlats, varifrån de har hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats till.

Enligt 28 § personuppgiftslagen är IVO skyldig att på begäran av den ​​registrerade personen snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. ​


Ämne