Anmäl verksamhet till IVO:s register

Vård- och omsorgsgivare är skyldiga att anmäla ny eller ändrad verksamhet till IVO. Här finns mer information, e-tjänster och blanketter för att registrera olika typer av verksamheter.
Senast uppdaterad 2023-06-07