Omsorgsregistret

Kommuner och regioner som bedriver verksamhet inom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska anmäla verksamheten till IVO. Detta gäller verksamhetstyper som IVO har tillsyn över. Privata aktörer måste ansöka om tillstånd hos IVO för att bedriva verksamhet inom SoL eller LSS.
Senast uppdaterad 2024-04-01