Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Socialnämnden eller motsvarande i en kommun har en skyldighet att rapportera till IVO om en beviljad insats om vård eller omsorg till en individ inte har verkställts inom tre månader. IVO ser helst att rapportering sker via e-tjänsten.

Frågor och svar

Senast uppdaterad 2023-06-07