Du som har personlig assistans

Här finns information för dig som har personlig assistans. Du ska själv få vara med och bestämma hur du vill ha din assistans. Assistansen ska göra att du kan leva självständigt.

LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

IVO betyder Inspektionen för vård och omsorg.

IVO:s arbete är att se efter om din assistans fungerar bra. 

Din handläggare

  • Du har en handläggare på Försäkringskassan eller kommunen som har beslutat om din rätt till personlig assistans.
  • Du har rätt att prata med din handläggare utan att någon annan är med.

Dina assistenter

  • Du ska få vara med och välja dina assistenter.
  • Det är bra om du säger vad du tycker till assistenterna.
  • Assistenterna ska lyssna på vad du säger. 
  • Du får vara med och planera det som handlar om dig.
  • Assistenterna ska vara snälla mot dig.

Du har rätt att få hjälp om något är fel

Känns något fel är det bra om du pratar med dina assistenter eller deras chef. Känns det svårt kan du ta hjälp av någon du litar på. 

Du kan prata med någon på IVO

Om du vill prata om hur din assistans fungerar och tycker att ingen lyssnar på dig kan du prata med någon på IVO. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO, säg eller skriv i så fall inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad 2023-06-07