Lämna ett formellt klagomål enligt patientsäkerhetslagen

För att lämna ett klagomål behöver du först varit i kontakt med ansvarig vårdgivare. Du kan även lämna information om brister eller missförhållanden via Berätta för IVO.
Berätta för IVO

IVO utreder som huvudregel klagomål först när vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. För att kunna utreda klagomålet behöver vi veta vem patienten är.

Innan du anmäler ett klagomål:

  • Framför klagomålet till ansvarig vårdgivare eller till patientnämnden i din region.
  • Få ett svar från vårdgivaren eller patientnämnden. De ska få fyra veckor på sig att svara dig.
  • IVO utreder som huvudregel inte ärenden som rör händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
  • IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning.

Klagomål på hälso- och sjukvård har lågt sekretesskydd

Ditt anmälda klagomål blir en allmän handling hos IVO. Det innebär att samtliga uppgifter i ditt klagomål kan komma att lämnas ut till media och allmänhet i enlighet med offentlighetsprincipen.

E-tjänst och blankett

Formellt klagomål på hälso- och sjukvård

Frågor och svar

Frågor och svar ikon
Senast uppdaterad 2023-06-07