Formellt klagomål enligt patientsäkerhetslagen

För att lämna ett klagomål behöver du först varit i kontakt med ansvarig vårdgivare. Har du inte varit det kan du börja med att lämna ett tips till IVO.

IVO kan inte utreda ett formellt klagomål utan att vårdgivaren fått veta om ditt klagomål i förväg. Du kan heller inte vara anonym.

Innan du anmäler ett klagomål:

  • Framför klagomålet till ansvarig vårdgivare eller till patientnämnden i din region.
  • Få ett svar från vårdgivaren eller patientnämnden. De ska få fyra veckor på sig att svara dig.
  • När verksamheten har fått möjlighet att besvara ditt klagomål kan du gå vidare och göra en anmälan till IVO. 
  • Det är mindre än två år sedan det hände.
  • Klagomål till IVO kan bara handla om vård, inte ekonomisk ersättning.

E-tjänst och blankett

Anmäl klagomål på hälso- och sjukvård

Frågor och svar

Frågor och svar ikon
Senast uppdaterad 2023-06-07