Du som bor på elevhem

Du som bor på ett elevhem vid en riksgymnasieskola för rörelsehindrade, en specialskola eller där viss utbildning drivs för elever med utvecklingsstörning har rätt att klaga på elevhemmet.

Du kan antingen ringa eller skriva till IVO. Du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill. Men om du vill ha hjälp att ändra något som är dåligt där du bor måste de som arbetar på IVO få veta var du bor.

Vad kan du som barn och ungdom förvänta dig om du kontaktar IVO?

Flicka som håller i en mobiltelefon
Att det du berättar för oss tas emot oavsett om det kallas för ett tips, en synpunkt, eller bara är en fundering eller fråga.

Frågetecken
Att du får svar på frågor om hur systemet fungerar. Till exempel vilka rättigheter du har, vad personal får göra och inte och vad lagen säger.

Dokument och en surfplatta
Att det du berättat för oss kommer att dokumenteras, sparas och användas när vi avgör vad vi ska granska.

Utropstecken i en pratbubbla
Att vi kommer ställa följdfrågor för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som hänt. Du måste inte svara på dem om du inte vill.

Mobiltelefon
Att du själv får välja om du vill vara anonym eller inte. Är du anonym kan vi inte återkomma med svar eller följdfrågor.

Senast uppdaterad 2024-05-31