Ansökan om behörighet till IVO:s registertjänst

Du som är ansvarig för kommunens eller regionens anmälningsplikt till IVO ansöker om att kommunen eller regionen ska anslutas till registertjänsten. Därefter kan du delegera behörigheten vidare i din organisation.

Fyll i uppgifterna nedan. Ange komplett HSA-ID enligt struktur SE<organisationsnummer för utfärdande organisation>-<löpnummer för objekt>.

När vi skapat ett konto för din kommun eller region meddelar vi dig och ni kan börja använda tjänsten.

Krav på HSA-id

Vi kräver numera att alla kommuner och regioner anmäler sig med HSA-id för inloggning med SITHS-kort. Har ni tidigare anmält in personnummer för inloggning med Bank-ID kommer det fortsatt att fungera.

Kontakta er IT-avdelning om ni behöver hjälp att ta fram HSA-id.

Senast uppdaterad 2023-06-05