Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

Vårdgivare är skyldiga att anmäla när de ska erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende till IVO. Vårdgivaren ska också anmäla sin verksamhet och ändringar till IVO:s vårdgivarregister.
Senast uppdaterad 2023-06-07