Säkerhetsregistret

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller rättspsykiatrisk vård (LRV), liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till IVO. Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen också skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO:s vårdgivarregister.
Senast uppdaterad 2023-06-07