Donations- och transplantationsregistret

Vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ ska anmäla verksamheten till IVO samt göra årliga rapporteringar. Vårdgivaren ska också anmäla sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister.
Senast uppdaterad 2023-06-07