Biobanksregistret

Den som startar en biobank är skyldig att anmäla det till IVO. En biobank är en samling prover av biologiskt material som har tagits från människor, till exempel blod eller urin, och innehåller inga uppgifter om enskilda personer.
Senast uppdaterad 2023-06-07