Reprocessingregistret

Reprocessare och externa reprocessare vars verksamhet omfattar hälso- och sjukvård ska lämna uppgifter om verksamheten och sina produkter till IVO.

Sedan den 1 juli 2023 gäller IVO:s föreskrifter om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter för registrering avseende sin verksamhet och sin produkt (HSLF-FS 2023:16). I föreskrifterna framgår vilka uppgifter som ska lämnas till IVO och när de ska lämnas.

Använd blanketten och skicka informationen via e-post eller brev till IVO. 

Blankett och kontaktinformation

Lämna uppgifter om reprocessing

Senast uppdaterad 2023-06-27