Registratur

För att ta del av handlingar kan du kontakta registraturen vid IVO.

Kontaktuppgifter till IVO:s registratur

Begära ut handlingar

utlamnanden@ivo.se

Andra frågor, till exempel om ett ärende eller en handling kommit in

registrator@ivo.se

Telefon

010-788 50 00

Ta del av handlingar

Utlämnande av information

Senast uppdaterad 2023-06-07