Anmälan av brister i säkerheten inom psykiatri

Vårdgivare ska anmäla händelser där någon har drabbats av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger psykiatrisk vård. Anmälningsskyldigheten omfattar också risker för sådana händelser.

Anmäl brister i säkerheten inom psykiatri

Skyldigheten gäller inom vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Blanketten ska skickas till den regionala tillsynsavdelning på IVO som har tillsynsansvar över verksamheten och snarast efter det att händelsen har inträffat. Anmälan ska kompletteras med en intern utredning som ska ha kommit in till IVO senast två månader efter den dag då den anmälda händelsen ägde rum.

Blankett

Anmäl brister i säkerheten inom psykiatri

Senast uppdaterad 2023-06-07