Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

IVO har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt att utöva sitt yrke i Sverige. IVO tar också emot anmälningar från apotek vid misstanke om felaktig förskrivning.
Senast uppdaterad 2023-06-07