Ansök om överflyttning av ärenden mellan kommuner

Här kan en kommun ansöka om att flytta över ett ärende till en annan kommun som rör vård eller någon annan åtgärd för en enskild person.
Senast uppdaterad 2023-06-07