Förteckning över barn i familjehem

Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem.
Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till IVO.

Blankett för förteckning

Viktigt att veta

  • För mamma-barn-placeringar gäller att det är barn under 18 år som ska redovisas. Föräldern ska inte redovisas, om det inte är så att även föräldern är under 18 år med eget beslut om placering.
  • Vid sekretessmarkering gäller att förteckningen endast ska omfatta barnets initialer och födelseår samt en notering att det är sekretess. Uppgifterna om familjehemmet ska alltså inte skrivas ut.

Blanketten ska skickas till den avdelning på IVO som har tillsyn över kommunen. 

Blankett

Förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Senast uppdaterad 2023-06-07