Anmäl olämpliga utförare av personlig assistans

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten hos en aktör inom personlig assistans.

Anmälan

Om en kommun eller Försäkringskassan får kännedom om att ett företag kan antas vara olämpligt att bedriva personlig assistans, eller om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd, ska detta anmälas till IVO.

I anmälan ska det finnas en så utförlig beskrivning som möjligt av vad anmälan avser. På så sätt kan IVO få kunskap om vad kommunen eller Försäkringskassan har gjort för iakttagelser och vilken aktör det rör sig om.

IVO skickar en bekräftelse på att anmälan har tagits emot, och informationen läggs till grund för myndighetens samlade riskanalys.

Det finns ingen särskild blankett för denna anmälan. Den som anmäler skickar in uppgifterna till IVO via e-post eller vanlig post. Undvik e-post om informationen innehåller känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.

Kontaktuppgifter

Anmäl olämpliga utförare av personlig assistans

Senast uppdaterad 2023-06-07