Anmälan av händelser och årlig rapportering för vävnadsinrättningar

En vävnadsinrättning hanterar mänskliga vävnader och celler och måste ha hög kvalitet och säkerhet. Förutom att verksamheten ska ha tillstånd från IVO är den skyldig att kontinuerligt underrätta IVO om allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt skicka in en årlig rapport.
Senast uppdaterad 2023-06-07