Anmäl beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Socialnämnden ska anmäla alla beslut som innebär att fler än tre barn eller ungdomar kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem.
När socialnämnden fattat beslutet ska detta omgående anmälas till IVO.

Anmäl beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Blanketten skickas till den avdelning på IVO som har tillsyn över kommunen.

Blankett

Placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Senast uppdaterad 2023-06-07