Anmäl händelser och årlig rapportering av donations- och transplantationsverksamheter

Donations- och transplantationsverksamheter ska ha hög kvalitet och säkerhet. Verksamheten har en skyldighet att anmäla allvarliga negativa händelser samt göra årliga rapporter. Verksamheterna ska också vara anmälda till IVO:s register.
Senast uppdaterad 2023-06-07