Anmälan av åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård

Chefsöverläkare inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård har skyldighet att underrätta IVO om beslut som innebär vissa tvångsåtgärder. Det gäller fastspänning eller avskiljande, inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster eller beslut om övervakning av försändelser.
Senast uppdaterad 2023-06-07