Föreskrifter

Om den gemensamma författningssamlingen

Sedan 1 juli 2015 ger IVO och sex andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Syftet är ökad tydlighet där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Den nya författningssamlingen heter Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Den inkluderar även tidigare föreskrifter.

Till den gemensamma författningssamlingen på kunskapsguiden.se.

Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Senast uppdaterad 2023-06-07