Vi besöker ditt boende för att se hur det fungerar

Minst en gång per år gör vi på IVO ett besök på ditt HVB eller stödboende för att se hur det fungerar. Det viktigaste för oss är att se till att barn och ungdomar har ett tryggt och säkert boende, blir lyssnade på och får det stöd som behövs.

I filmen "IVO för dig på HVB eller stödboende" får du veta hur våra besök som vi kallar för inspektioner går till. Vi berättar varför vi gör dem och vad en inspektion kan leda till. Du får även veta vad vi på IVO kan och inte kan påverka på boendena. 

Senast uppdaterad 2023-06-07