Vi besöker ditt boende för att se hur det fungerar

Minst en gång per år gör vi på IVO ett besök på ditt HVB eller stödboende för att se hur det fungerar. Det viktigaste för oss är att se till att barn och ungdomar har ett tryggt och säkert boende, blir lyssnade på och får det stöd som behövs.

I filmen "IVO för dig på HVB eller stödboende" får du veta hur våra besök som vi kallar för inspektioner går till. Vi berättar varför vi gör dem och vad en inspektion kan leda till. Du får även veta vad vi på IVO kan och inte kan påverka på boendena. 

Vad kan du som barn och ungdom förvänta dig om du kontaktar IVO?

Flicka som håller i en mobiltelefon
Att det du berättar för oss tas emot oavsett om det kallas för ett tips, en synpunkt, eller bara är en fundering eller fråga.

Frågetecken
Att du får svar på frågor om hur systemet fungerar. Till exempel vilka rättigheter du har, vad personal får göra och inte och vad lagen säger.

Dokument och en surfplatta
Att det du berättat för oss kommer att dokumenteras, sparas och användas när vi avgör vad vi ska granska.

Utropstecken i en pratbubbla
Att vi kommer ställa följdfrågor för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som hänt. Du måste inte svara på dem om du inte vill.

Mobiltelefon
Att du själv får välja om du vill vara anonym eller inte. Är du anonym kan vi inte återkomma med svar eller följdfrågor.

Senast uppdaterad 2024-05-31