Dina rättigheter på ett särskilt ungdomshem (SiS)

De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).

När du kommer till ett särskilt ungdomshem, ska du få information om de ordningsregler och rutiner som finns på hemmet. Det kan till exempel handla om regler för att vistas utanför ungdomshemmet, ta emot besök, ringa och att skriva brev. 

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att:

 • Veta varför du är inskriven på ett särskilt ungdomshem.
 • Vara med vid planering om saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen. 
 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
 • Oftast ha kontakt med föräldrar, syskon eller andra personer som du tycker är viktiga. Din socialsekreterare kan berätta mer om det här.
 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta henne eller honom.
 • Socialsekreteraren ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
 • Prata ensam med din socialsekreterare.
 • Inte utsättas för bestraffning. 
 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
 • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.
 • Få den hälso- och sjukvård samt tandvård som du behöver.
 • Få mat som är näringsriktig och som passar dig om du till exempel är vegetarian, eller om du av andra skäl inte äter viss mat.
Senast uppdaterad 2023-06-07