Dina rättigheter på ett särskilt ungdomshem (SiS)

De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).

När du kommer till ett särskilt ungdomshem, ska du få information om de ordningsregler och rutiner som finns på hemmet. Det kan till exempel handla om regler för att vistas utanför ungdomshemmet, ta emot besök, ringa och att skriva brev. 

Alla människor är värda lika mycket. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att:

 • Veta varför du är inskriven på ett särskilt ungdomshem.
 • Vara med vid planering om saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen. 
 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
 • Ha kontakt med föräldrar, syskon eller andra personer som du tycker är viktiga, så långt det är möjligt. Din socialsekreterare kan berätta mer om det här.
 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta henne eller honom.
 • Socialsekreteraren ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
 • Prata ensam med din socialsekreterare.
 • Inte utsättas för bestraffning. 
 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om. Om du tycker att något är fel i din dokumentation ska det antecknas.
 • Få den hälso- och sjukvård samt tandvård som du behöver.
 • Få mat som är näringsriktig och som passar dig om du till exempel är vegetarian, eller om du av andra skäl inte äter viss mat.
 • Du ska på lämpligt sätt få möjlighet att följa vad som händer i omvärlden. Det gäller oavsett om du är inskriven på ett ungdomshem med förhöjd säkerhet och därmed inte får ha tillgång till din telefon eller internet, eller om det fattats särskilt beslut om begränsning av användande av elektroniska kommunikationsmedel.  

Vad kan du som barn och ungdom förvänta dig om du kontaktar IVO?

Flicka som håller i en mobiltelefon
Att det du berättar för oss tas emot oavsett om det kallas för ett tips, en synpunkt, eller bara är en fundering eller fråga.

Frågetecken
Att du får svar på frågor om hur systemet fungerar. Till exempel vilka rättigheter du har, vad personal får göra och inte och vad lagen säger.

Dokument och en surfplatta
Att det du berättat för oss kommer att dokumenteras, sparas och användas när vi avgör vad vi ska granska.

Utropstecken i en pratbubbla
Att vi kommer ställa följdfrågor för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som hänt. Du måste inte svara på dem om du inte vill.

Mobiltelefon
Att du själv får välja om du vill vara anonym eller inte. Är du anonym kan vi inte återkomma med svar eller följdfrågor.

Senast uppdaterad 2024-07-02