Dina rättigheter på ett stödboende

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att fråga och få information om saker som rör dig. Du har rätt att framföra dina åsikter när man planerar saker som gäller dig. Du har rätt att få den hjälp och det stöd du behöver.

Du har rätt att:

 • Veta varför du bor i ett stödboende.
 • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.
 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta hen. Din socialsekreterare ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
 • Prata ensam med din socialsekreterare.
 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
 • Inte utsättas för bestraffning.
 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
 • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.
 • Ansöka hos socialtjänsten om det du tycker att du behöver.
 • Överklaga beslut som socialtjänsten fattar om dig.
 • Säga ja eller nej till det som socialtjänsten föreslår. För att socialtjänsten till exempel ska kunna besluta om en placering av dig i ett stödboende, HVB eller familjehem så behöver de få ett OK från dig. Men det gäller inte på samma sätt om det är beslutat om LVU-vård för dig. LVU betyder lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Senast uppdaterad 2023-06-07