Anmälan enligt lex Sarah

Den som bedriver en verksamhet inom socialtjänsten (SoL) inklusive så kallade SiS-hem och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden eller risker för det (lex Sarah). En huvudman kan inte anmäla ett allvarligt missförhållande som skett hos annan huvudman.
Det är huvudmannen som anmäler enligt lex Sarah, inte patienter och brukare eller enskild vårdpersonal.

Anmälan enligt lex Sarah

Anmälan ska skickas genom IVO:s e-tjänst eller med vanlig post. Det är inte tillräckligt säkert att använda e-post eller fax då anmälningar enligt lex Sarah kan innehålla känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

Blanketten skickas per post till den regionala avdelning inom IVO som har tillsyn över verksamheten där händelsen inträffat. 

E-tjänst och blankett

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad 2023-06-07