Anmälan enligt lex Maria

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. En vårdgivare kan inte anmäla en lex Maria om händelsen skett i annan verksamhet än den egna.
Observera att det enbart är vårdgivare som kan anmäla enligt lex Maria, inte patienter och brukare.

Anmälan enligt lex Maria

Det är vårdgivaren som utser anmälningsansvarig, det kan till exempel vara verksamhetschef, chefläkare eller annan administrativ personal.

Anmälan ska göras via IVO:s e-tjänst eller skickas med vanlig post. Det är inte tillräckligt säkert att använda e-post eller fax eftersom de flesta anmälningar enligt lex Maria innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

Blanketten skickas per post till den regionala avdelning inom IVO som har tillsyn över verksamheten där händelsen inträffat. 

E-tjänst och blankett

Senast uppdaterad 2024-05-22