Vårdgivare som inte kan påvisa laboratorieanalys av covid-19-provsvar föreläggs med vite

IVO har fått kännedom om att en vårdgivare utfärdat intyg om negativa pcr-provsvar för covid-19, utan att ha mottagit skriftligt provsvar från ackrediterat laboratorium. Nu föreläggs vårdgivaren med ett vite om 750 000 kr.

Efter tips från media kom det under förra veckan till IVO:s kännedom att en vårdgivare i Göteborgsområdet har utfärdat intyg om negativa provsvar för covid-19 infektion, så kallade PCR-provsvar, utan att först ha mottagit ett skriftligt provsvar från ett ackrediterat laboratorium.

– Att utfärda oriktiga intyg och dessutom under pågående pandemi, kan äventyra säkerheten för väldigt många människor. De uppgifter vi fick till oss var så allvarliga att vi omgående startade en granskning och nu har vi fattat ett beslut i en del av tillsynen. Vi fortsätter vår tillsyn med att granska vårdgivarens verksamhet, säger Maria Björklund, avdelningschef på IVO.

Intyg för utlandsresa

Intygen har utfärdats till personer för att användas vid utlandsresa, där det krävs ett aktuellt och negativt provsvar. På reseintygen som vårdgivaren har utfärdat framgår att patienternas prover ska ha analyserats av ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet uppger däremot att de inte vid något tillfälle har analyserat PCR-test från berörd vårdgivare. 

Det är inte säkerställt exakt hur många oriktiga intyg som utfärdats, men det kan röra sig om några hundra.

Vårdgivaren ska omgående, men senast den 27 januari 2021, inkomma med en redovisning till IVO där det framgår att vårdgivaren upphört att utfärda intyg avseende resultatet av PCR-provtagning utan att analys av provet först är gjord och att skriftligt provsvar har inkommit från ett ackrediterat laboratorium.

Senast den 3 februari 2021 ska vårdgivaren skriftligen redovisa till IVO hur vårdgivaren kommer att säkerställa att man inte utfärdar intyg avseende resultatet av PCR-provtagning utan att analys av provet först är gjord och att skriftligt provsvar har inkommit från ett ackrediterat laboratorium.

Senast uppdaterad 2021-01-22