Så här tar IVO hand om klagomål från barn och unga

På ett konto i sociala medier återges en händelse där en ungdom som är placerad i samhällsvård ska ha kontaktat IVO med information om att hon utsatts för våld av personalen. Enligt kontot ska flickan ha blivit hänvisad till att kontakta institutionschefen och att IVO inte längre tar emot klagomål från barn och unga. Då informationen om hur IVO tar emot klagomål inte är korrekt ser IVO ett behov av att tydliggöra vad som gäller.

IVO tar hand om all information som barn och ungdomar lämnar till myndigheten via till exempel barn- och ungdomslinjen och upplysningstjänsten. Informationen är avgörande för IVO:s riskanalys och planering av hur och var vi ska göra tillsyn. När ett barn eller en ungdom kontaktar IVO dokumenterar myndigheten de uppgifter som kommer fram i samtalet. Informationen avidentifieras och adderas till IVO:s databas över vilka risker som finns inom vården och omsorgen.

När IVO tar emot ett samtal från ett barn eller en ungdom kan frågan komma upp om ungdomen i fråga har lämnat sitt klagomål också till den som ansvarar för verksamheten. Oavsett om ungdomen har gjort det eller inte tar IVO hand om uppgifterna som kommer fram i samtalet. 

IVO tog i början av året bort den särskilda anmälningsblanketten för klagomål på socialtjänst och LSS. Förändringen gjordes i syfte att samla in alla uppgifter om risker och brister på ett likartat sätt, något som IVO kan konstatera ökar träffsäkerheten och snabbheten i riskanalyserna. I stället för en blankett ska den som vill lämna information om brister inom omsorg använda funktionen ”Berätta för IVO”, där det också är möjligt att vara anonym. 

I samband med denna förändring skickar IVO inte längre skriftliga meddelanden om huruvida IVO till exempel inleder en tillsyn med anledning av uppgifterna. Däremot bidrar alltså all information som kommer till IVO till myndighetens löpande riskanalys. 

För klagomål på hälso- och sjukvården gäller fortsatt samma anmälningsförfarande som tidigare.

Senast uppdaterad 2024-04-10