Hur står det till med våra akutmottagningar?

Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att belysa hur det står till med våra akutmottagningar. Utgångspunkten är en tillsyn av akutmottagningarnas patientsäkerhet, som genomfördes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014. Tillsynen omfattar arton akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion och innehåller intervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer. Sammanlagt intervjuades 273 personer och det är framförallt deras uppfattningar som ligger till grund för såväl tillsyn som rapport.

Senast uppdaterad 2019-12-13