Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 13 000 personer vänta längre än tre månader under 2018 på att deras beviljade insats skulle verkställas. Långa väntetider kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet. Långa väntetider kan även resultera i särskilda avgifter för kommunen, vilket indirekt påverkar alla kommunens invånare.

Senast uppdaterad 2019-12-13