Med makt följer ansvar - Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst

Rapporten grundar sig på två tillsynsinsatser, en som avser myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och en som avser myndighetsutövning inom hemtjänst, som beviljas med stöd av socialtjänstlagen SoL.

Äldre dam i hemmiljö, sitter och ler mot kameran

Sammanfattning

Vad har hänt med socialtjänstlagens intentioner om att individens behov ska stå i centrum? Konkurrerar olika grupper på lika villkor om samhällets stöd? Och är kommunernas myndighetsutövning verkligen rättssäker? Detta är frågor som har aktualiserats i samband med IVO:s tillsyn av myndighetsutövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och myndighetsutövning inom ramen för socialtjänstlagen (2001:453), närmare bestämt inom hemtjänsten.

Senast uppdaterad 2019-12-13