Nästan som hemma

Korttidsboende för barn och unga enligt LSS.

Liten flicka ler och blundar

Sammanfattning

I dag växer de flesta barn med funktionsnedsättning upp i sina familjer. Det har samhället gjort möjligt genom att bygga upp stödsystem för familjerna. Under år 2014 var korttidsvistelse den vanligaste insatsen som beviljades till barn och unga enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med korttidsboende är att barn och unga med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att byta miljö och att anhöriga ska kunna få avlastning i vardagen. 

IVO har genom ett egeninitierat tillsynsprojekt velat klarlägga om barn och unga med funktionsnedsättning som vistas på korttidsboende befinner sig i en trygg och säker miljö och får det stöd och den vård och service som de har rätt till. Sammanlagt har nio korttidsboenden för barn och unga granskats, fördelat på tre län och nio kommuner under 2015. Resultaten från tillsynen sammanfattar IVO i denna rapport. Rapporten synliggör och diskuterar verksamhetens kvalitet med barnen som utgångspunkt.

Senast uppdaterad 2019-12-13