Nattbemanning på boenden för äldre personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd

En av samhällets stora utmaningar handlar om hur kommuner och privata utförare i framtid­en ska bemanna äldreomsorgen för att kunna ge äldre den vård och omsorg de behöver.

Red­­an nu ser vi hur låg personaltäthet påverkar trygghet och säkerhet för de mest utsatta, som äldre personer med demens­­sjukdom och demensliknande tillstånd.

Här vill vi lyfta fram att det finns flera saker som kommuner och privata utförare kan och behöver göra.

Senast uppdaterad 2020-04-14