Tillsyn av SiS särskilda ungdomshem 2021-2022

IVO har på regeringens uppdrag förstärkt tillsynen av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Tillsynen visar att framför allt flickor är utsatta för kränkningar och otillåtna tvångsåtgärder, såsom fasthållningar och nedläggningar.

Redovisningen av regeringsuppdraget har överlämnats till regeringen den 10 januari 2023. 

Senast uppdaterad 2023-08-25