Stärkt arbete för att motverka välfärdsbrottslighet

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till IVO som syftar till att förebygga och motverka oseriösa aktörer inom omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården. IVO får uppdragen mot bakgrund av den ökande förekomsten av oseriösa och kriminella aktörer inom välfärdssektorn.

Det ena uppdraget rör välfärdsbrottslighet inom omsorgen och det andra rör välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Uppdragen, som pågår under perioden 2024–2026, innebär att IVO ska utveckla sin förmåga att identifiera aktörer som är oseriösa eller kriminella och agera mot dem genom tillsyn och tillståndsprövning.

IVO ska också identifiera behov av utökad myndighetssamverkan och av ett utökat nationellt stöd för att bekämpa välfärdsbrottslighet.

IVO ska i genomförandet föra dialog och bedriva samverkan med bland annat Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och andra myndigheter som deltar i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Senast uppdaterad 2024-01-12