Verksamheter som utför estetiska behandlingar

IVO genomför riktade tillsynsinsatser av verksamheter som utför estetiska kirurgiska behandlingar och injektionsbehandlingar, ofta kallat skönhetsbehandlingar. 

Tillsynen genomförs riskbaserat efter inkomna tips och annan information till myndigheten. IVO har i tillsynen konstaterat att kunskapen om gällande lagar och regler är oroväckande låg hos verksamheterna. 

Verksamheterna har brister i basal hygien, ingrepp utförs av personal som inte har hälso- och sjukvårdslegitimation och läkemedel ges utan ordination. Brister finns också i läkemedelshantering, dokumentation av vården samt information till patienterna.

I en riktad tillsyn 2022-2023 mot verksamheter som bedriver injektionsbehandlingar förekom brister i samtliga verksamheter som IVO har granskat. 

IVO följer upp att verksamheterna vidtar åtgärder och bedriver ny tillsyn

IVO följer nu upp besluten för att säkerställa att verksamheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för patientsäkerheten. IVO har under uppföljningen fattat beslut om bland annat föreläggande och förbud.

Samtidigt fortsätter IVO sin riskbaserade tillsyn inom området och inledde under hösten 2023 en riktad tillsyn av kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp.

Senast uppdaterad 2024-02-02