Tillstånd för daglig verksamhet (LSS)

Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning och vara så lik ett arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna ska vara anpassade efter den enskildes intressen och behov. Insatsen kan ges till personer i arbetsför ålder som inte jobbar eller studerar.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22