Falska inspektörer

IVO har fått information om att det förekommit att personer besöker brukare i deras hem och uppger sig komma från IVO. Den inträffade händelsen har skett i Gävle. Kommunen, berörd verksamhet och bostadsföretag är informerade.

IVO besöker inte privatpersoner i deras hem. Om IVO, i sin tillsyn, vill komma i kontakt med enskilda, så är alltid berörd verksamhet samt berörd brukare informerad. Brukaren ska i förväg också ge sitt samtycke till IVO. 

Vi uppmanar därför att inte släppa in någon som uppger sig komma från myndigheten. Anmäl eventuella händelser till polis och informera IVO.

Senast uppdaterad 2020-02-21