IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare

Ett förbättrat informationsutbyte med andra myndigheter och utvecklade egna utredningsmetoder. Det är IVO:s förslag för att ytterligare förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans.

IVO drar dessa slutsatser inom det regeringsuppdrag som myndigheten nu har slutfört och överlämnat till Socialdepartementet. Uppdraget har omfattat analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare och att lämna förslag på förbättringsåtgärder.

 

Paket med förslag till regeländringar  

IVO föreslår i sin rapport ett paket med förslag till ändringar av olika författningar. Idag saknar myndigheten åtkomst till information som finns hos andra myndigheter, till exempel Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Regeländringarna möjliggör ökad datatillgång på ett mer automatiserat sätt och en förstärkt samverkan med andra berörda myndigheter.

 

Utöver detta föreslår IVO att verksamheternas egen anmälningsskyldighet ska skärpas, liksom att Försäkringskassan respektive Migrationsverket ska ges möjlighet att stoppa vissa utbetalningar respektive skyldighet att anmäla viss information till IVO. IVO vill även kunna förbjuda verksamheter som bedrivs utan tillstånd och i vissa fall med Polismyndighetens hjälp genomföra inspektioner av sådana verksamheter.

 

Samlad tillsyn av egenanordnad assistans

Förutom att få bättre tillgång till information behöver IVO också själv utveckla sina arbetssätt och utredningsmetoder. IVO kommer bland annat att bedriva en mer samlad tillsyn av egenanordnare av personlig assistans i syfte att utreda om de insatser som utförs är grundade på respekt för den enskildes självbestämmanderätt, inflytande och integritet.

 

Bakgrund om regeringsuppdraget

IVO har tidigare fått regeringens uppdrag att göra en analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare i syfte att öka kvaliteten för brukarna inom insatsen personlig assistans. Myndigheten ska ge förslag till åtgärder för att hindra anordnare från att bedriva oseriös verksamhet och samråda med Försäkringskassan i uppdraget, som rapporteras till Socialdepartementet den 26 oktober.

I samband med detta uppdrag fick IVO två ytterligare regeringsuppdrag:

  • att förenkla ägar- och ledningsprövningen och upprätta ett omsorgsregister (rapporteras till Socialdepartementet den 30 november 2020), och
  • att analysera nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg, inklusive avgiftsnivåerna (slutredovisning till Socialdepartementet den 31 mars 2021).
Senast uppdaterad 2020-10-26