IVO granskar äldreboenden med anledning av smittspridning

IVO har inlett tillsyn med anledning av den smittspridning av Covid-19 som förekommer på äldreboenden i Stockholmsregionen och Region Sörmland. Syftet är att ta reda på vilka åtgärder som verksamheterna vidtar för att förhindra och minska smittspridning.

       - Med den här granskningen vill vi uppmärksamma verksamheter på vad som har fungerat och var bristerna finns, så att de som ännu inte har fått in smitta kan fortsätta med ett gott förebyggande arbete, säger Anette Nilsson, enhetschef.

Då IVO för närvarande inte gör platsbesök i verksamheter kommer tillsynerna att ske via telefon. 

- Vi kommer att ställa frågor om basala hygienrutiner och de förändringar som smittspridningen medför samt hur verksamheterna säkerställer att personalen känner till rutinerna och följer dem, säger Anette Nilsson.

 

 

Senast uppdaterad 2020-04-08