Tillsyn av vård och behandling på landets samtliga särskilda boenden för äldre

 En äldre person i en vårdmiljö som sitter på sin rollator och tittar ut genom ett fönster.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder nu en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre.

Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

 

Tillsynen är en fördjupning av den nyligen avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna.

 

- Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris. Därför gör vi denna omfattande tillsyn, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.


Fokus för tillsynen är att patienter som bor på särskilda boenden för äldre, under pågående pandemi, får individuell bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen.

 

Det är regionerna och vissa privata verksamheter som har ansvaret för läkarbedömningar och beslut om vård för dessa patienter. Tillsynen riktas därför mot regioner och privata verksamheter med ansvar för läkarinsatser vid särskilda boenden för äldre. Detta innebär att vi i största möjliga mån når samtliga särskilda boenden för äldre. Tillsynen planeras pågå vecka 23-25 och därefter kommer vi sammanställa och analysera underlaget. 

 

Bakgrund

Äldre personer har drabbats hårt av covid-smittan. Den vård och behandling de får är därför ett särskilt fokus för IVO:s tillsyn under den pågående pandemin. Denna tillsyn sker bland annat mot bakgrund av IVO:s tillsyn av 1000 omsorgsverksamheter under april månad. Under denna tillsyn uppmärksammade IVO bland annat allvarliga brister i cirka vart tionde boende. Förutom att IVO följer upp dessa brister inleder alltså  myndigheten nu även denna större granskning av vård och behandling till personer på särskilda boenden för äldre.

Senast uppdaterad 2020-05-20