Vill ni bli bättre på att genomföra egenkontroll utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv?

Illustration egenkontrollshjul

Alla vårdgivare ska kontrollera och säkerställa att verksamheten ger en god och säker vård. IVO har tagit fram en film som är tänkt stötta vårdgivare med att utveckla kvalitén i sina verksamheter.

IVO genomförde under 2016 ett pilotprojekt där vi testade ett nytt sätt att inspektera egenkontroll ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Fem hälso- och sjukvårdsverksamheter i Västernorrland ingick i tillsynen och samma verksamheter och deras arbete med egenkontroll har följts upp under 2019.

Tillsynen hade som syfte att granska systematiken i egenkontrollen och att verksamheterna uppfyllde samtliga steg i arbetet (se bild hjulet). 

- Vi kunde se vid uppföljningen att de flesta verksamheter hade utvecklat det systematiska arbetet med egenkontroll, berättar Ann Fagerlind. 

I den metod som användes i tillsynen ingick ett inspelat webbinarium om egenkontroll. Nu har vi omvandlat webbinariet till en kortare sammanfattande film. Denna film kan användas för att ge kunskap och ge praktiskt information om hur man kan ha patientsäkerhet i fokus i egenkontrollen. 

Syftet med filmen är att sprida information och kunskap om vikten av att egenkontroll utförs systematiskt och fokuserar på det som i realiteten är betydelsefullt för en god vård och omsorg för brukare och patienter.

 

Senast uppdaterad 2020-02-13