IVO bildar analysavdelning och tillsätter en analysdirektör

Den 1 april bildades IVO:s analysavdelning. Den nya avdelningen ska stötta verksamheten i datadriven tillsyn och tillståndsprövning för snabbare analyser av risker, kvalitet och säkerhet i svensk vård och omsorg.

IVO inrättar också en ny tjänst som analysdirektör som ett led i arbetet med digitaliseringen.

Analysdirektören är direkt underställd GD och har ett särskilt ansvar för att på en strategisk nivå utveckla och förstärka myndighetens analys- och digitaliseringsarbete.

–  Analysavdelningen är ett viktigt steg i arbetet med att förstärka myndighetens analyskapacitet och digitalisering för att få mer genomslag till nytta för patienter och brukare. Samtidigt välkomnar vi Anders Ekholm till oss på IVO. Han kommer med sin breda erfarenhet bli en viktig förstärkning för oss i den utvecklingen, säger IVO:s generaldirektör  Sofia Wallström.

Anders Ekholm är en ofta anlitad föreläsare kring styrning och framtidens vård och omsorg. Både som analyschef på Socialdepartementet och som vVD på Institutet för Framtidsstudier har han författat ett antal rapporter om framtidens vård- och omsorg. Anders Ekholm är även doktorand vid Linköpings universitet.

Anders Ekholm tillträder sin tjänst som analysdirektör den 1 maj.

Senast uppdaterad 2021-04-06