IVO uppmanar alla som har tagit bort hudfläckar vid Fläckmottagningen i Kungsbacka att uppsöka vårdcentral för bedömning

Fläckmottagningen i Kungsbacka har trots IVO:s beslut om stängning 2019, fortsatt att bedriva verksamhet. IVO uppmanar nu alla som behandlats på mottagningen att kontakta vårdcentral för bedömning.

Fläckmottagningen i Kungsbacka har tidigare erbjudit personer att ta bort hudförändringar. Verksamheten förbjöds 2019 av Inspektionen för vård och omsorg, eftersom mottagningen bland annat tog bort hudförändringar utan att de först var bedömda av läkare.

- Vi vet nu att det finns personer som fått hudförändringar borttagna av Fläckmottagningen i Kungsbacka efter förbudet. Vi vet också att det rört sig om hudförändringar som inte först blivit bedömda av läkare. Detta kan innebära en risk för att hudförändringar som kan vara elakartade inte upptäcks eller behandlas i tid. Vi uppmanar de personer som fått en hudförändring borttagen av den här verksamheten att ta kontakt med sin vårdcentral för en kontroll, säger Mari-Ann Larsen, enhetschef på IVO.

Fläckmottagningen har inte fört patientjournaler eller dokumenterat sina besökare. IVO vet därför inte vilka personer som har besökt verksamheten och kan därmed inte kontakta dem direkt. Därför väljer vi nu att på detta sätt kontakta allmänheten via media.

Senast uppdaterad 2021-02-24